Què podem fer pel nostre Centre Comercial Urbà?

Vdc Columna Lluisandreu

El centre comercial urbà de Mataró és el lloc on es desenvolupen el conjunt d’accions dirigides a la promoció i dinamització de l’àrea per atreure visitants i inversions. El comerç, la restauració, els mercats municipals, els serveis… tenen un paper molt important com a element vertebrador de l’estructura urbana, ja que aporten identitat i reforcen la imatge i el posicionament de la ciutat.

Com a ciutadà em preocupa que Mataró sigui  la ciutat de més de 50.000 habitants amb més atur, crec que tots hauríem de fer-hi alguna cosa. Quan consumim a proveïdors, comerços, restauradors o serveis locals, hem de ser conscients que les empreses participen en la creació d’ocupació i desenvolupen en l’economia de la ciutat. S’estima que el comerç i hostaleria a Mataró generen el 25% dels salaris de la ciutat, un teixit empresarial urbà consolidat, ens aporta beneficis directament i indirectament a tots els que hi vivim, generant riquesa, ocupació, expectativa de negoci i inversions.

Com a empresa, estic convençut que tots hauríem de formar part d’un col·lectiu que ens representi a la nostra ciutat, tenint en compte que formar part d’una associació empresarial ens aportarà proporcionalment a l’esforç que posem en ella. Actualment la UBM treballa per incrementar el nombre de visitants i les vendes a les zones on s’estan implantant les diverses activitats, a més ens aporta directament formació, col·laboració, networking, resolució,  suport,  convenis,… I em pregunto?, quant més podríem fer si fóssim un col·lectiu molt més gran? Com en totes les ciutats ens trobem amb els anomenats free riders, els quals no volen col·laborar econòmicament, però en canvi es beneficien de les promocions, activitats i millores que es fan en les diferents àrees que s’hi actua.

Pel que fa als polítics, és necessari que s’impliquin a demanar el marc legal perquè l’administració local pugui establir recàrrecs finalistes sobre determinades taxes, i obligar a tots els agents econòmics d’una zona a pagar el que es determini per poder gaudir plegats dels serveis contractats i d’aquesta manera posar en marxa la cogestió entre l’administració i els empresaris. Hauria de ser una prioritat i un compromís de l’Ajuntament, ja que és necessari un nou sistema per la gestió del centre urbà de Mataró (APEU’s).

Lluis Andreu
Gestoria Administrativa Maresme
Tresorer UBM