Presentació de l’Observatori dels Centres Urbans de la Fundació Comerç Ciutadà

Observatori

La Fundació Comerç Ciutadà, juntament amb les associacions de comerciants de Figueres, Granollers, Mataró, Olot, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Vic han tirat endavant l’observatori dels centres urbans, una iniciativa que té diversos objectius:

  • Analitzar l’ús de l’espai públic als centres urbans en relació a l’activitat econòmica, cultural i social
  • Avaluar les dinàmiques i tendències dels fluxos de vianants
  • Conèixer l’impacte del plantejament i els canvis en l’espai públic en el patró de comportament dels fluxos i en la dinàmica comercial dels centres urbans
  • Aportar instruments per al debat sobre aquelles actuacions a l’espai públic que afecten a les àrees comercials dels centres urbans
  • Constituir-se com a font de coneixement i dades vives on els interessats en la gestió i la investigació puguin dirigir-se
  • Ampliar i actualitzar les capes d’informació
  • Treballar i col·laborar amb projectes a nivell nacional i internacional que persegueixin la mateixa finalitat

El patronat de la fundació, conscient del valor de les dades que es venien acumulant i el seu potencial, va decidir que calia impulsar un observatori permanent des dels centres urbans, professionalitzant el treball i incorporant noves capes d’informació geogràfica per reforçar l’equip tècnic de la fundació i fixar una nova metodologia per aconseguir complir els objectius.

L’Observatori dels Centres Urbans és una iniciativa impulsada per la Fundació Comerç Ciutadà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), i de la Diputació de Barcelona.

Els investigadors de la UAB continuaran ara amb les tasques de recollida i tractament de la informació de l’Observatori per a l’any 2018.