Per què cal associar-se?

Vdc Columna Teresa

L’associacionisme es remunta al principi dels temps. L’home esdevé tribal, gregari, per facilitar-se la vida a nivell de subsistència: és en el grup on hi troba també la força per innovar i implementar allò que va descobrint i experimentant. En són exemples que podem trobar al llarg dels segles els gremis de l’edat mitjana o el naixement sindical del segle XIX, però també ho són el Futbol Club Barcelona o la Unió Excursionista de Catalunya. És en tots els àmbits de la vida que l’home té necessitat de compartir el seu aprenentatge i créixer en comunitat.

La nostra història, com la de totes les associacións de comerç, és hereva dels gremis artesanals. Avui en dia, en un procés constant d’evolució de la nostra societat, ja englobem no tant sols el comerç entès de manera tradicional sinó també tots aquells agents econòmics lligats a un territori urbà.  Aquest conjunt configura el dibuix social i cívic del comerç del segle XXI. Som tots nosaltres, com entitats privades, juntament amb l’ens públic, els que hem de vetllar per tal que el nostre espai i els nostres mitjans siguin els òptims per desenvolupar la nostra activitat econòmica i que aquesta repercuteixi directament en la resta dels nostres conciutadans. És en aquest punt on la pregunta del títol pren sentit: per què cal associar-se?. Cal associar-se per poder transmetre, des de la nostra experiència diària i com una sola veu única i molt potent, tot allò que pot servir a l’administració pública per millorar l’activitat econòmica a la ciutat. Aquest mecanisme té clares coseqüencies que repercuteixen directament a la nostra societat tant en l’oferta laboral com en el benestar general. Si ho assolim, l’efecte de l’associació tindrà implicacions molt més amplies.

Teresa Robert
SERRAS 1919
Vocal Junta UBM