Nova normativa sobre les bosses de plàstic als comerços

CampanyaBossesPlastic 1024

A partir del 31 de març del 2017, entra en vigor la normativa que prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic en els punts de venda de mercaderies o productes. S’aplica a tots els comerços de Catalunya, sigui quina sigui la seva tipologia, sempre que en vendre el producte facin servir bosses de plàstic.

L’objectiu de la mesura és reduir els residus plàstics. Les bosses de plàstic, a més de consumir recursos en la fase de producció, comporten d’altres impactes sobre el medi. Degut a la seva lleugeresa són fàcilment transportables pel vent i poden arribar a ser consumides pels animals o obstruir canonades i conductes, i fins i tot arribar al mar amb greus conseqüències sobre els ecosistemes marins.

El Pacte per la Bossa, signat el 2009 i renovat al maig de 2016, és un acord sense precedents entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i totes les organitzacions de la distribució i la fabricació amb presència a Catalunya i l’Estat que va establir per primera vegada un marc de col·laboració per reduir el consum bosses de plàstic de nanses

La setmana passada va tenir lloc al Parlament de Catalunya l’aprovació de la LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio-tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Aquesta llei inclou en els articles 195.2 i 195.3 la prohibició de distribuir gratuïtament bosses de plàstic en els comerços catalans (concretament les bosses de compra que es lliuren a les caixes). I per tant, queda modificada la Llei de Residus de Catalunya.

Més informació, clicant els següents enllaços:

Comunicat de premsa de la Generalitat de Catalunya.