Cat Esp

BANCELLS ECOTÈCNICS

Ernest Lluch. Tecnocampus Mataró, TCM3 local baixos, 32 08302 MATARÓ
659654702

Instal·ladora d'energia solar fotovoltaica en autoconsum, amb emmagatzematge o sense. Treballem per a particulars, administracions públiques i empreses.


Despatx d'Arquitectura Tècnica que ofereix serveis de Direccions d'Obra, Coordinacions de Seguretat i Salut, redacció de projectes, cèdules habitabilitat, informes ITE...

Serveis

Oferim serveis personalitzats per estudiar cada cas i proposar un sistema renovable específic, aconseguint el màxim estalvi.


Energia solar fotovoltaica, solar tèrmica, aerotermia, il·luminació LED, biomassa i eficiència energètica.

Marques