CLUB DE COMPRES

Des de Negoci Empresa Mataró vam voler reaccionar al context de reducció de les vendes i per això vam crear el Club de Compres. I és que com a consumidors habituals que tots som, val la pena estimular la realització de les compres entre nosaltres mateixos. Busquem fidelitzar el nostre consum personal als establiments que, com nosaltres, estan també associats a Negoci Empresa Mataró.

Veiem molt positiva una iniciativa d’aquest tipus, tenint en compte que el nostre col·lectiu està conformat per més de 400 establiments associats i que hi estimem un entorn relacional (familiar i laboral) de 6.000 – 8.000 persones. El precedent és clar, i no és altra que la tradicional pràctica entre comerciants el dispensar un tracte preferencial “entre col·legues” (descomptes, obsequis, serveis gratuïts, etc.), sempre i quan ens coneixem.

 

ESTABLIMENTS ADHERITS

Idees / Objectius:

1

Estendre aquesta pràctica al major nombre de persones vinculades a la nostra associació.

2

Evitar la dispersió de les nostres compres personals a d’altres ofertes comercials, tot dirigint-les als establiments adherits al Club de Compres NEM.

3

Obtenir avantatges i estalvi en els nostres actes de compra personals i familiars.

Com funciona?

1 Seran beneficiaris/es del Club de Compres NEM –i tindran la targeta identificativa– aquelles persones vinculades a un establiment associat a la NEM i que s’hagi adherit al Club. No és automàtic ni obligatori.
2 Des de NEM convidem a tots els establiments associats per tal que de forma voluntària s’hi adhereixin, comprometent-se a oferir un tracte diferenciador amb els clients que en formen part.
3 Aconseguir fidelitzar el major nombre de titulars així com treballadors, conjuntament amb el major nombre de familiars relacionats amb l’entorn dels establiments associats i adherits al Club de Compres NEM.
4 En el moment de la compra, cal mostra la targeta personalitzada que us identifiqui com a beneficiaris del Club de Compres NEM.
5 En aquesta mateixa web, pots consultar el directori d’establiments amb els avantatges que ofereixen (descomptes, regals, serveis, etc.).

Quin Cost té?

1

NEM assumeix els costos organitzatius, de comunicació i manteniment del Club de Compres NEM.

2

L’establiment adherit al Club de Compres
NEM, assumeix el cost de les condicions preferencials compromeses i anunciades.

Qui hi guanya?

Tots hi sortim guanyant! L’establiment adherit al Club de Compres NEM, amb l’augment de vendes; els titulars (beneficiaris) de la targeta del Club de Compres NEM, amb estalvi i avantatges en les seves compres; i NEM, amb la satisfacció de poder oferir un nou servei de valor afegit com a una nova contraprestació de la quota que ja aporteu els seus associats.